SWOV Catalogus

345777

Verkeer in Nederland 2019.
20200631 ST [electronic version only]
Beemster, F. Hamers, P. Taale, H. Talen, S. & Wilmink, I.
Delft, TrafficQuest, 2019, 97 p., ref.

Samenvatting In deze zesde uitgave van ‘Verkeer in Nederland' wordt gekeken naar de verkeersafwikkeling van het afgelopen jaar, de belangrijkste thema’s en een overzicht van de relevante onderzoeken, publicaties, praktijkproeven en samenwerkingsverbanden. Hoe heeft het verkeer zich ontwikkeld in het afgelopen jaar, wat zijn de belangrijkste thema’s van het moment, wat heeft wetenschappelijk onderzoek ons gebracht, welke pilots zijn relevant en welke programma’s lopen er? Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen we natuurlijk onmogelijk volledig zijn, maar we hebben naar ons beste kunnen enig overzicht proberen te bieden van wat er speelt in verkeer en vervoer. Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact