SWOV Catalogus

345776

Verkeer in Nederland 2018.
20200630 ST [electronic version only]
Taale, H. Talen, S. & Wilmink. I.
Delft, TrafficQuest, 2018, 83 p., ref.

Samenvatting In deze vijfde editie van 'Verkeer in Nederland' starten we op vertrouwde wijze met een schets van de verkeersafwikkeling van het afgelopen jaar, zie hoofdstuk 1. Wat opvalt is dat we de oorzaak van files steeds vaker moeten zoeken in incidenten en weersomstandigheden. Ook interessant: de filezwaarte is in 2017 licht afgenomen – en nee, dat is niet in strijd met wat we hierboven over het groeiende aantal files zeggen. In hoofdstuk 2 bespreken we de grote thema’s van het vakgebied. Mobility as a Service komt uiteraard aan de orde. Waar staat dit concept precies voor? Wat betekent deze ontwikkeling voor verkeersmanagement? Verder in het hoofdstuk zetten we wat resultaten van het programma Talking Traffic op een rij. We laten zien wat er in Nederland gebeurt met automatisch rijden. We kunnen na de invoering van AVG natuurlijk niet om het thema data en privacy heen. En we vatten de resultaten samen van onze challenge op het vlak van verkeersveiligheid. Want helaas, vorig jaar steeg het aantal verkeersslachtoffers wederom. Kan slim verkeersmanagement het tij doen keren? In hoofdstuk 3 pikken we wat mooie krenten uit de onderzoekspap van 2018. De pilots die ons land rijk is, komen aan bod in hoofdstuk 4. Waarbij we trouwens wel hardop de hoop uitspreken dat de successen uit deze pilots nu ook grootschalig geïmplementeerd zullen worden – want van die laatste stap komt het té vaak niet. Hoofdstuk 5 ten slotte brengt enkele lopende programma’s en samenwerkingsverbanden voor het voetlicht. Compleetheid streven we niet na dit keer: we beperken ons tot de programma’s die nieuw zijn of anderszins opvallen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact