SWOV Catalogus

345767

Het vergevingsgezinde fietspad : verbreden werkt altijd.
20200622 ST [electronic version only]
Broer, K.
Fietsverkeer, No. 38 (voorjaar 2016), p. 24-27

Samenvatting Bredere fietspaden, betere markering en veiliger bermen kunnen het aantal enkelvoudige ongevallen terugdringen. Een aantal pilotprojecten laat zien waar de mogelijkheden liggen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact