SWOV Catalogus

345765

Senioren-proof wegontwerp voor fietsers.
20200620 ST [electronic version only]
Brinker, B.P.L.M. den (red.)
Woerden, Blijf Veilig Mobiel, 2012, 35 p., 19 ref.

Samenvatting Via het project ‘Blijf Veilig Mobiel’ stimuleert de overheid al enige jaren senioren te blijven fietsen of er weer mee te beginnen, omdat fietsen senioren helpt om gezond en fit te blijven. Tegelijkertijd streeft de overheid ernaar het fietsen veiliger te maken. Maar ziekenhuisregistraties geven aan dat de laatste decennia juist veel meer fietsongevallen hebben plaatsgevonden, zelfs meer dan blijkt uit politieregistraties. Ook is het verontrustend dat het aantal ernstige fietsongevallen gestegen is tot ruim 9.000 per jaar. Dat is meer dan de helft van alle ernstige verkeersongevallen. De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is grotendeels te verklaren doordat 50+’ers ook beduidend meer fietsen. Wat veel mensen echter niet weten, is dat bij driekwart van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken is. Daarvan is ongeveer 80% een enkelvoudig fietsongeval: fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen zonder dat andere weggebruikers daarbij betrokken zijn. In de brochure ‘Senioren-proof Wegontwerp’ van ANBO en CROW staan een aantal verbeteringen van het wegontwerp die conflicten in de bebouwde kom tussen fietsers en motorvoertuigen kunnen voorkomen. De brochure die voor u ligt geeft hierop nog enkele praktische aanvullingen. Het accent in deze aanvullende brochure ligt echter op het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen binnen en buiten de bebouwde kom. Het grote en groeiende aantal enkelvoudige fietsongevallen vraagt om een nieuwe aanpak omdat het beleid van de afgelopen jaren onvoldoende heeft bijgedragen aan het voorkomen van deze ongevallen6. We hopen dat deze brochure helpt gemeentelijke en provinciale overheden te zorgen voor een veilige senioren-proof fietsinfrastructuur. Zij kunnen al veel bereiken door bestaande aanbevelingen en richtlijnen te volgen. De eerste stap in de nieuwe aanpak van enkelvoudige fietsongevallen is duidelijk te maken waardoor mensen risicosituaties op fietsroutes verkeerd kunnen inschatten. Dat gebeurt in hoofdstuk 1 ‘Het zicht van de fietser op de weg’. In hoofdstuk 2 staan de daarvan afgeleide aanbevelingen om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen. In hoofdstuk 3 staat (aanvullende) informatie over het voorkomen van meervoudige fietsongevallen. De brochure wordt afgesloten met tips en quick wins. Bij de quick wins gaat het om maatregelen die gemeenten of provincies snel kunnen invoeren om de fietsveiligheid voor senioren te bevorderen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact