SWOV Catalogus

345758

Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid ? : enquête en interviews.
20200613 ST [electronic version only]
Bax, C. Uijtdewilligen, T. Kint, S. van der & Commandeur, J.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 80 p., 17 ref.; R-2020-25A

Samenvatting Verkeersveiligheidskennis van ambtenaren is waarschijnlijk een voorwaarde voor effectief verkeersveiligheidsbeleid, maar dit verband is tot nu toe nog nooit goed onderzocht en daarmee ook nog nooit aangetoond. Sterker nog, naar het kennisniveau van verkeersveiligheidsambtenaren op zichzelf is eigenlijk nog geen goed onderzoek gedaan. In dit project is daarom onderzocht welke kennis er aanwezig is onder de gemeenteambtenaren voor verkeersveiligheid. Een groot deel van de ongevallen vindt immers plaats op het gemeentelijk wegennet. Het kennisniveau is onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: * Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om een goed verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren? : * Beschikken gemeenteambtenaren over dat kennisniveau? * Is er een relatie tussen het kennisniveau van ambtenaren en de grootte van hun gemeenten of het aantal fte voor verkeersveiligheid in hun gemeente? * Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe sluit dit aan op het kennisniveau? Deze onderzoeksvragen zijn onderzocht met een enquête onder gemeenteambtenaren van alle 355 Nederlandse gemeenten. De enquête was vooral gericht op fietsveiligheid, maar bevatte ook algemene vragen die de gehele breedte van het verkeersveiligheidsveld bestreken. Van alle gemeenten hebben 135 (38%) de enquête ingevuld en geretourneerd. Daarnaast zijn er negen diepte-interviews met gemeenteambtenaren gehouden.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact