SWOV Catalogus

345732

Effectieve combinaties van snelheidsremmers op 30- en 60km/uur-wegen : voorstudie naar de haalbaarheid van onderzoek ter onderbouwing van de optimale inrichting.
20200586 ST [electronic version only]
Kint, S.T. van der & Schermers, G.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2019, 55 p., ref.; R-2019-29

Samenvatting Met de implementatie van Duurzaam Veilig zijn veel 50- en 80km/uur-wegen opnieuw gecategoriseerd als 30- of 60km/uur-erftoegangswegen en heringericht. Over de snelheidseffecten van deze herinrichting en de werkelijk gereden snelheden op deze wegen in het algemeen, is in Nederland relatief weinig bekend. Ook is niet goed bekend welke snelheidsremmende maatregelen het meest effectief zijn. In deze (kleinschalige) voorstudie is de haalbaarheid getoetst van een grootschalige studie naar de inrichting van erftoegangswegen en met name de effecten van verschillende snelheidsremmende voorzieningen en combinaties van voorzieningen op snelheidsgedrag.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact