SWOV Catalogus

345731

Smartphonegebruik en de kans op fietsongevallen : haalbaarheid van mogelijke onderzoeksmethoden.
20200585 ST [electronic version only]
Kamphuis, K.G. Stelling-Konczak, A. Schagen, I.N.L.G. van Jansen, R.J. & Vlakveld, W.P.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 50 p., ref.; R-2020-11

Samenvatting Dit rapport beschouwt twee verschillende onderzoeksmethoden waarmee het risico van smartphonegebruik op fietsongevallen kan worden vastgesteld. De vereisten aan deze onderzoeksmethoden – en daarmee ook de haalbaarheid ervan – zijn geïnventariseerd en vergeleken. De eerste methode betreft een case-controlstudie, waarbij ongevalsbetrokken fietsers op de spoedeisende hulp wordt gevraagd naar de omstandigheden en hun gedrag voorafgaand aan het ongeval. De tweede methode is een zogeheten Naturalistic Cycling-studie, waarbij het ‘natuurlijke’ rijgedrag van fietsers tijdens hun dagelijkse ritten continu wordt vastgelegd door camera’s en meetapparatuur op de fiets, dus zowel onder ‘normale’ verkeersomstandigheden als in (bijna-)ongevalssituaties.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact