SWOV Catalogus

345729

Draagvlakonderzoek experts en organisaties. Deelstudie 4: Draagvlakmeting stelselherziening medische rijgeschiktheid. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20200583 ST [electronic version only]
Keijser, R. Venhuizen, M. & Rosmalen, G. van
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2020, 66 p.; GI142/rapport deelstudie 4 draagvlak

Samenvatting Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wenst de komende jaren het verkeerssysteem meer risicogestuurd vorm te geven. Dit met het oog op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. De focus op risico’s betekent mogelijk ook een verandering voor de keuring in verband met de medische rijgeschiktheid. Om het stelsel te hierzien heeft het ministerie van IenW in de eerste helft van 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een stelselherziening van de medische rijgeschiktheid. Dit is het rapport van deelstudie 4, waarin een inschatting wordt gemaakt van het te verwachten draagvlak van verschillende opties voor een stelselwijziging naar de beoordeling van de medische rijgeschiktheid in Nederland. Het is de bedoeling inzicht te verkrijgen in de mening van verschillende betrokkenen bij het stelsel, niet om draagvlak te creëren. De wijzigingen die voorgelegd worden zijn eerste ideeën voor mogelijke alternatieven. Het gaat daarbij nog niet om geheel uitgewerkte beleidswijzigingen waarvan alle mogelijke gevolgen voor de beleidsdoelen uitgewerkt zijn. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact