SWOV Catalogus

345728

Vergelijking buitenlandse stelsels medische rijgeschiktheid. Deelstudie 2: Stelselherziening medische rijgeschiktheid. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20200582 ST [electronic version only]
Keijser, R. Venhuizen, M. & Rosmalen, G. van
Utrecht, Andersson Elffers Felix, 2020, 60 p.; GI142/rapport deelstudie 2 buitenlandse stelsels - definitief

Samenvatting Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wenst de komende jaren het verkeerssysteem meer risicogestuurd vorm te geven. Dit met het oog op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. De focus op risico’s betekent mogelijk ook een verandering voor de keuring in verband met de medische rijgeschiktheid. Om het stelsel te hierzien heeft het ministerie van IenW in de eerste helft van 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een stelselherziening van de medische rijgeschiktheid. Dit is het rapport van deelstudie 2, dat een beschrijving geeft van de verschillende uitvoeringsvarianten voor de beoordeling van de medische geschiktheid in diverse (Europese) landen en enkele landen en staten buiten Europa. Het doel van dit rapport is een overzicht geven van de varianten elders in de wereld die mogelijk relevant zijn om in Nederland toe te passen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact