SWOV Catalogus

345726

Ambulancedata verkeersslachtoffers : ontwikkeltraject landelijke ontsluiting ambulancedata voor verkeersveiligheidsbeleid.
20200580 ST [electronic version only]
Nijman, S. Klein Wolt, K. Olij, B. & Blatter, B.
Amsterdam, Veiligheid NL, 2020, 129 p.; Rapport ; No. 866 ; Projectnr. 20.0350

Samenvatting Voor het opstellen en evalueren van verkeersveiligheidsbeleid en het treffen van gerichte maatregelen, is het van belang dat beleidsmakers beschikken over goede informatie over de verkeersveiligheidssituatie op hun wegennet. Uit pilots is gebleken dat landelijke ambulancedata over verkeersongevallen een goede aanvulling zijn op de huidige beschikbare landelijke ongevallen- en slachtofferdata. Ambulancedata geven een verrijking van detailinformatie over verkeersongevallen en geven naar schatting circa drie keer zoveel ongevallendata als politiedata. Op basis van ervaringen in projecten in Utrecht en Friesland, waar VeiligheidNL informatie van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) verzamelt, verwerkt en ontsluit voor regionale wegbeheerders, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat VeiligheidNL gevraagd om onderzoek te doen naar de contouren van een landelijke database met ambulancedata over verkeersslachtoffers en -ongevallen. De resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen om te komen tot een landelijke ambulanceregistratie voor verkeersveiligheidsbeleid zijn te lezen in dit rapport. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact