SWOV Catalogus

345723

Mobiliteit in cijfers : tweewielers 2019/2020 = Mobility in figures : two-wheelers 2019/2020.
20200577 ST [electronic version only]

Amsterdam, Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 2019, 31 p.

Samenvatting Dit is de 2019 - 2020 uitgave ‘Tweewielers’ van Mobiliteit in Cijfers. Deze uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen, brom- en snorfietsen nauwkeurig in kaart. Ook treft u de ontwikkelingen aan die spelen in de ons omringende landen. Mobiliteit in Cijfers Tweewielers verschijnt, samen met Mobiliteit in Cijfers Auto’s, ieder jaar. Beide edities leveren goed onderbouwd cijfermateriaal dat onontbeerlijk is voor het maken van afgewogen beleidsbeslissingen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact