SWOV Catalogus

345722

Alternatieven voor het huidige stelsel medische rijgeschiktheid : mogelijkheden voor een stelselherziening.
20200576 ST [electronic version only]
Davidse, R.J. Doumen, M.J.A. & Wijnen, W.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 80 p., ref.; R-2020-21

Samenvatting Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een systeem te ontwikkelen waarbij de noodzaak van een beoordeling van de rijgeschiktheid niet meer afhangt van de leeftijd maar van een medische indicatie. Dit moet bijdragen aan een meer risicogeoriënteerde aanpak, die blijft voldoen aan de Europese regelgeving rondom medische rijgeschiktheid. Daartoe zijn Andersson Elffers Felix AEF en SWOV een onderzoek gestart waarin: * het huidige stelsel voor de beoordeling van de medische rijgeschiktheid is beschreven; * alternatieven uit het buitenland zijn geïnventariseerd; * innovatieve methoden voor het beoordelen van de medische rijgeschiktheid zijn geïnventariseerd: * het draagvlak onder beleidsmedewerkers, uitvoeringspartners en rijbewijsbezitters voor een aantal van deze alternatieven en methoden is onderzocht. Dit rapport doet verslag van de vijfde afsluitende studie, waarin de resultaten van de eerste vier studies worden aangevuld met een evaluatie van veelbelovende alternatieven voor het huidige stelsel op basis van de kosten, baten en draagvlak onder betrokken partijen. Het resultaat is een selectie van elementen die het meest geschikt lijken om de risicogestuurdheid en efficiëntie van het huidige stelsel te verbeteren.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact