SWOV Catalogus

345704

Mobiliteit in cijfers : auto's 2019/2020.
20200559 ST [electronic version only]
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit
Amsterdam, Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 2019, 62 p.

Samenvatting Dit is de 2019/2020-editie Auto’s van Mobiliteit in Cijfers. Deze uitgave van de Stichting BOVAG-RAI vormt het complete naslagwerk van de mobiliteitssector. BOVAG-RAI Mobiliteit in Cijfers geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact