SWOV Catalogus

345698

Verkeersslachtoffers in Flevoland : vergelijking van data uit de verkeersongevallen-, ziekenhuis- en ambulanceregistratie.
20200553 ST [electronic version only]
Wijlhuizen, G.J. & Bos, N.M.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 69 p., 18 ref.; R-2020-10

Samenvatting De provincie Flevoland wil beter zicht op de verkeersveiligheid en wil de monitoring ervan verbeteren door een combinatie van instrumenten en verschillende registraties van verkeersslachtoffers. SWOV is daarom gevraagd te analyseren hoe het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Flevoland zich in de periode 2007-2018 heeft ontwikkeld volgens de verkeersongevallenregistratie, volgens de ziekenhuisregistratie, en volgens de registratie van ambulancegegevens. Dit rapport doet verslag van deze analyses en vergelijkt de analyseresultaten onderling.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact