SWOV Catalogus

345697

Jongeren en de fietshelm.
20200552 ST [electronic version only]

Utrecht, TeamAlert, 2020, 21 p., 15 ref.

Samenvatting Onderzoek laat zien dat door de fietshelm het risico op ernstig hoofd- of hersenletsel na een botsing of val met gemiddeld 60% afneemt. Hoewel deze cijfers laten zien dat de fietshelm een positieve invloed kan hebben op het verkleinen van het aantal verkeersdoden en het verminderen van (ernstig) hoofd- of hersenletsel, is de attitude ten opzichte van de fietshelm veelal negatief. Onderzoek naar de attitude ten opzichte van de fietshelm is echter nog niet eerder uitgevoerd onder Nederlandse jongeren. Het is daarom onduidelijk in hoeverre zij bereid zijn om een fietshelm te dragen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat jongeren een negatieve attitude hebben ten opzichte van de fietshelm en dat zij in grote mate niet bereid zijn tot het dragen van een fietshelm. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn een discrepantie in de inschatting van het risico op hoofdletsel door een fietsongeval, zelfoverschatting en de sociale norm die er heerst ten opzichte van de fietshelm. De belangrijkste overtuiging die naar voren komt uit dit onderzoek is dat jongeren fietsen niet gevaarlijk genoeg vinden om een fietshelm te dragen. De belangrijkste reden om wel een helm te dragen in andere situaties, bijvoorbeeld tijdens andere sporten of op de racefiets of mountainbike, is dat deze situaties gevaarlijker zijn dan fietsen en dat anderen ook een helm dragen. Om fietshelmgebruik in de toekomst mogelijk te stimuleren, is het van belang om meer bewustwording te creëren rondom het risico op hoofdletsel bij fietsen. Daarnaast speelt de sociale norm rondom de fietshelm (in hoeverre anderen de fietshelm dragen en wat zij hier van vinden) een zeer belangrijke rol in het fietshelmgebruik. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact