SWOV Catalogus

345677

Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad.
20200532 ST [electronic version only]
Brinker, B. den & Schepers, P.
Utrecht, CROW-Fietsberaad, 2018, 20 p., ref.

Samenvatting Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn. Om de veiligheid van fietsers substantieel te vergroten worden oplossingen gepresenteerd die deels verder gaan dan wat tot op heden in richtlijnen wordt aanbevolen. In hoofdstuk 2 wordt een vijftal ontwerpprincipes ontwikkeld waarmee fietsongevallen zonder motorvoertuigen kunnen worden voorkomen. Hoofdstuk 3 bevat oplossingen waarmee deze ontwerpprincipes in praktijk gebracht kunnen worden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact