SWOV Catalogus

345660

Effectiviteit van de gedragsverandering mechanismen binnen de Bob campagne.
20200516 ST [electronic version only]
Alcocer, S.
[Utrecht, Hogeschool Utrecht], [2016], 18 p., 5 ref.

Samenvatting De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waaruit blijkt dat de gedragsveranderingsmechanismen die Veilig Verkeer Nederland VVN gebruikt in de BOB campagne effectief worden ingezet?’. De deelvragen van dit onderzoek zijn: 1. Welke factoren hebben invloed op gedrag? 2. Door middel van welke theorieën kan gedragsverandering aangepakt worden? 3. Wat doet Veilig Verkeer Nederland? 4. Aan de hand van welke middelen bereikt Veilig Verkeer Nederland zijn doelgroep binnen de campagne van BOB? 5. Hoe wordt ingespeeld op gedragsverandering binnen de Bobcampagne ? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact