SWOV Catalogus

345658

Verkeersongevallen 2018 in Utrecht : cijfers op basis van ambulance- en politiedata.
20200514 ST [electronic version only]
Olij, B. & Nijman, S.
Amsterdam, Veiligheid NL, 2020, 56 p.; Rapport ; No. 852 ; Projectnr. 20.0288

Samenvatting De provincie Utrecht zet zich in om de situatie op de Utrechtse wegen zo veilig mogelijk te houden en investeert in de verbetering van de verkeersveiligheid. Cijfers over de omvang van de problematiek, risicogroepen en locaties kunnen sturing geven aan de te maken beleidskeuzes die moeten leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid in de provincie. Om deze reden heeft VeiligheidNL onderzoek gedaan naar verkeersongevallen in de provincie Utrecht in 2018, op basis van data van de Regionale AmbulanceVoorziening Utrecht (RAVU) en op basis van politiedata, het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). In het huidige rapport is een beschrijving gegeven over risicogroepen, risicolocaties en factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij verkeersongevallen. Daarnaast is er op recordniveau een proxy koppeling gemaakt tussen ambulance- en politiedata. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact