SWOV Catalogus

345617

Onzekere veiligheid : verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid.
20200475 ST [electronic version only]

Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR/Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, 206 p., ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR Rapporten aan de Regering ; No. 82 - ISBN 978-90-5356-619-0 / e-ISBN 978-90-4850-133-5

Samenvatting Gezien de kwetsbaarheid van mensen, samenleving en natuurlijke omgeving is een proactieve omgang met onzekerheden vereist. Voorzorg brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor overheid, bedrijfsleven en burgers en vraagt om nieuwe activiteiten. In het rapport Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid (rapport nr. 82, 2008) adviseert de WRR om het nieuwe voorzorgsbeginsel in de grondwet op te nemen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact