SWOV Catalogus

345611

De (on-)balans in verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Nederland : visie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde NVVK naar aanleiding van de notitie van Prof.mr. Pieter van Vollenhoven.
20200469 ST [electronic version only]

Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, Vol. 21 (2008), No. 2, p. 55-60

Samenvatting Dit document omvat een visie die een bijdrage kan leveren aan het openbaar debat over de verantwoordelijkheid voor veiligheid in Nederland. De visie is opgesteld door een werkgroep van leden van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact