SWOV Catalogus

345610

(Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid) PROV Zuid-Holland 2015. Onderzoek in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).
20200468 ST [electronic version only]
Franx, K. & Visser, G.J.
Enschede, I&O Research, 2016, 121 p.

Samenvatting Het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) werd vanaf 2005 tweejaarlijks in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS-DVS) uitgevoerd. Het PROV is opgezet en bedoeld als instrument voor algemene monitoring van de ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover. Regionale overheden konden bij dit landelijk onderzoek aansluiten. Voor 2013 heeft RWS geen landelijk onderzoek uit laten voeren. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) heeft er in 2013 voor gekozen om zelfstandig een meting uit te laten voeren binnen haar werkgebied. Hierdoor kunnen over regio’s binnen Zuid-Holland representatieve en betrouwbare uitspraken worden gedaan om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de belangrijkste tussen- en einddoelen die zijn geformuleerd omtrent de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. In 2015 is er weer voor gekozen een meting uit te laten voeren. In onderliggende rapportage worden de resultaten van het PROV Zuid-Holland 2015 beschreven. Het onderzoek is nu voor de zesde maal uitgevoerd. Om de vergelijkbaarheid te waarborgen is de steekproeftrekking zoveel mogelijk gelijk gehouden aan voorgaande jaren. De afname van de enquête is conform voorgaande metingen verlopen. Ook in de opzet van het PROV Zuid-Holland is uitgebreid rekening gehouden met de vergelijkbaarheid met eerdere edities. Het PROV is opgezet en bedoeld als instrument voor algemene monitoring van de ontwikkelingen in verkeersgedrag, motieven voor verkeersgedrag en kennis en meningen daarover. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact