SWOV Catalogus

345607

Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling : achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning.
20200465 ST [electronic version only]
Beckers, T.A.M. Harkink, E.W.F.P.M. Ingen, E.J. van Lampert, M.A. Lelij, B. van der & Ossenbruggen, R. van
Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, [2004], 133 p., ref.; rapportnummer 500013007/2004

Samenvatting Deze studie probeert een antwoord te vinden op de centrale vraagstelling: Hoe bewust zijn Nederlandse burger-consumenten zich van duurzame ontwikkeling en in welke mate wordt dit vertaald in duurzaam gedrag? Het doel van dit onderzoek is: Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een robuust, gevalideerd instrument, gericht op het periodiek meten en analyseren van de maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Het door Telos, samen met Motivaction, uitgevoerde onderzoek naar de mate waarin Nederlandse burgers duurzaamheid waarderen in denken en doen, doorliep een aantal fasen. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact