SWOV Catalogus

345605

Verkeersveiligheid, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk? : over 'eigenzinnige burgers' en 'paternalistische overheden'.
20200463 ST [electronic version only]
Twisk, D.A.M.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2019, 39 p., ref.; R-2019-31

Samenvatting Deze verkenning analyseert de effecten van een verschuiving naar meer eigen verantwoordelijkheid op de verkeersveiligheid. De focus ligt daarbij op de spanning tussen de taak van de overheid om haar burgers te beschermen en de individuele vrijheid van burgers. De conclusie luidt dat het verkeer niet veiliger zal worden als verkeersdeelnemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, omdat ze maar deels in staat zijn zichzelf te beschermen, omdat ze verkeersrisico’s geregeld verkeerd inschatten en omdat de manier waarop de omgeving is ingericht de grootste invloed heeft op zowel gedrag als veiligheid.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact