SWOV Catalogus

345603

Landelijke traumaregistratie 2011-2015 : rapportage Nederland.
20200461 ST [electronic version only]

[Utrecht], Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ, 2016, 103 p.

Samenvatting De Landelijke Traumaregistratie LTR is in 2007 door het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ opgezet als kwaliteitsregistratie om de traumazorg in Nederland te meten en verder te verbeteren. De LTR is een ketenregistratie over patiënten met letsel die acuut moeten worden opgenomen voor behandeling van hun letsel(s). In de LTR worden gegevens vastgelegd vanaf de prehospitale opvang tot en met het ontslag uit het ziekenhuis en de 30-dagen mortaliteit. De traumaregistratie biedt inzicht in de kenmerken van de patiënten en hun letsels, de gang van de patiënt door de (behandel)keten en de uitkomst van zorg. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact