SWOV Catalogus

345598

Handleiding product Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Versie 1.6.
20200456 ST [electronic version only]

[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening CIV, 2019, 33 p.

Samenvatting Het product Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland, verder afgekort tot BRON, is een bestand met de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale WegenBestand, NWB). Met dit product kunnen verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor het beheersgebied worden uitgevoerd; het is in het bijzonder geschikt voor: * beleid (formuleren, monitoren, evalueren); * onderzoek; * - wegbeheer. De Centrale Informatie Voorziening CIV levert het standaard product BRON op reguliere basis aan haar klanten bij rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Met de gegevens van het product BRON is het mogelijk om de verkeersonveiligheid te analyseren. De aard van de gegevens maakt analyse mogelijk met behulp van een GIS-systeem. Noodzakelijk is dit echter niet. De opzet van BRON is zodanig, dat de gegevens ook kunnen worden bestudeerd met de meest gangbare spreadsheet- en databaseprogramma’s. CIV streeft ernaar om de gegevens over verkeersongevallen te verrijken met steeds nieuwe aanvullende gegevens. Dat betekent, dat het product BRON in de toekomst naar verwachting vaker van inhoud zal wijzigen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact