SWOV Catalogus

345535

Over oversteken : theorie en aanknopingspunten voor een actieprogramma voor kwetsbare verkeersdeelnemers gericht op oversteken. In opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer KpVV.
20200394 ST [electronic version only]
Kuiken, M. & Spapé, I.
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2006, 53 p., ref.

Samenvatting Doel van dit intern werkdocument voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer KpVV is het bieden van een theoretisch en praktisch overzicht van kennis en argumenten als basis voor de aanpak van onveiligheid bij kwetsbare verkeersdeelnemers. Daar oversteken zowel bij fietsers als bij voetgangers een probleem vormt, richt de notitie zich met name hierop. Op basis van de notitie en de daarin beschreven theorie, inzichten en best practices in Europa kan ook politieke druk weerstand worden geboden. Hoofdstuk 2 gaat in op de theorie rondom oversteken, vanuit het perspectief van de gebruiker. In hoofdstuk 3 worden aanknopingspunten voor een Actieprogramma met praktische maatregelen beschreven. Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op conclusies. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact