SWOV Catalogus

345413

Drukte op het fietspad : brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 24 juni 2015.
20200276 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015, 4 p.; IENM/BSK-2015/120559

Samenvatting Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over initiatieven om knelpunten op fietspaden op te lossen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact