SWOV Catalogus

345266

Tweerichtingsfietspaden en spookrijden.
20200134 ST [electronic version only]
Methorst, R. & Schepers, J.P.
's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, 2015, 41 p., 22 ref.

Samenvatting In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verricht Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) onderzoek naar de achtergronden van de verhoogde verkeersrisico’s op fietspaden die in twee richtingen worden bereden en in het bijzonder die van het clandestien tegen de richting in fietsen, om te achterhalen welke realistische mogelijkheden er bestaan om de veiligheid op fietspaden te verbeteren. In hoofdstuk 2 Onderzoekaanpak wordt beschreven hoe de onveiligheid van fietspaden en mogelijkheden van aanpak daarvan zijn verkend. De verschillende deelonderzoeken binnen het onderzoek komen aan de orde in de hoofdstukken 3 t/m 7. In hoofdstuk 8 worden de conclusies uit de deelonderzoeken samengebracht en in hoofdstuk 9 tenslotte wordt beschreven welke maatregelen de rijksoverheid kan nemen om de veiligheid van fietspaden te bevorderen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact