SWOV Catalogus

345241

Recidive na maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.
20200110 ST [electronic version only]
Blom, M. Blokdijk, D. & Weijters, G.
Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC, 2019, 73 p., 107 ref.; Cahiers ; 2019-20

Samenvatting Om de verkeersveiligheid te vergroten, bestaan er in Nederland verschillende (verkeersgedrags)maatregelen voor bestuurders van motorrijtuigen die zich schuldig hebben gemaakt aan rijden onder invloed of risicovol rijgedrag. Voor personen die zijn staandegehouden vanwege het rijden onder invloed van alcohol gaat het hierbij om de LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer), de EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) en het onderzoek geschiktheid (vanwege alcohol, drugs of medische redenen). Van december 2011 tot en met september 2014 kon in Nederland aan deze groep ook een alcoholslotprogramma (ASP) worden opgelegd. Voor personen die zich schuldig hebben gemaakt aan risicovol rijgedrag gaat het om de EMG (Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer) en het onderzoek rijvaardigheid. Onderzoek naar de effectiviteit van de LEMA is eerder uitgevoerd. Voor het onderzoek alcohol wordt geen effectstudie uitgevoerd, aangezien het hoofddoel van het onderzoek alcohol het vaststellen betreft of iemand aan de geschiktheidseisen voldoet om over een rijbewijs te mogen beschikken en niet om een maatregel met als doel het voorkomen van recidive. In deze studie is op de volgende onderzoeksvragen een antwoord gezocht: * Wat zijn de achtergrondkenmerken van de verschillende deelnemersgroepen?; * Wat is het recidivebeeld van de verschillende deelnemersgroepen? * Zijn de EMA, het ASP en de EMG effectief in het terugdringen van recidive? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact