SWOV Catalogus

345203

Drugsgebruik achter het stuur : rapportage doelgroepsanalyse.
20200073 ST [electronic version only]

Utrecht, TeamAlert, 2018, 11 p.

Samenvatting De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: 1. Wat zijn de attitudes en beweegredenen om met drugs op deel te nemen aan het (gemotoriseerd) verkeer van jongeren tussen de 18 en de 24 ?; 2. Wat zijn de attitudes en beweegredenen om in te stappen bij een bestuurder onder invloed van drugs van jongeren tussen de 16 en de 24 ? De primaire onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn jonge automobilisten (18-24 jaar) die eens of vaker onder invloed van drugs deelnemen aan het (gemotoriseerde) verkeer. De secundaire onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn jongeren (16-24 jaar) die eens of vaker instappen bij een bestuurder onder invloed van drugs. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact