SWOV Catalogus

345202

Drugsgebruik in het verkeer.
20200072 ST [electronic version only]
Ziemerink, L.
Utrecht, TeamAlert, 2018, 13 p.

Samenvatting Doelstelling van het onderzoek is het achterhalen hoe jongeren tussen de 18 en 24 jaar gemotiveerd kunnen worden om geen drugs meer te gebruiken in het verkeer. De primaire onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn jonge automobilisten (18-24 jaar) die eens of vaker onder invloed van drugs deelnamen aan het (gemotoriseerde) verkeer. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact