SWOV Catalogus

345197

Nationale Drug Monitor NDM : jaarbericht 2018.
20200067 ST [electronic version only]
Laar, M.W. van & Gestel, B. van (red.)
Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WODC / Utrecht, Trimbos-instituut, [2019], 546 p., ref.

Samenvatting Het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor geeft een actueel beeld van het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Het Jaarbericht van de NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact