SWOV Catalogus

345195

Factsheet Lachgas. Update maart 2018.
20200065 ST [electronic version only]
Goor, M. van
Utrecht, Trimbos-instituut, 2018, [6] p., 13 ref.; 5e herz. dr.; Factsheet ; AF1384

Samenvatting Het gebruik van lachgas lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Er is echter veel onduidelijkheid over de risico’s en schadelijke gevolgen van gebruik en bij welke mate van gebruik dit optreedt. Ook zijn er veel vragen van gemeenten en handhavers over hoe om te gaan met overlast. In deze factsheet wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderzoeksgegevens en de beschikbare wetenschappelijke kennis over lachgas. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact