SWOV Catalogus

345192

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid.
20200062 ST [electronic version only]
Faber, E. Brons, M. Bruring, D.P. Hamelijnck, M.A.F. Jans, P.G.W. Joppe, G.M. Kwaak, H. van der Meijer-Toussaint, C.J.M. & Wolswinkel, N.
[Utrecht], Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, 2016, 15 p.

Samenvatting De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid is opgesteld door een werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en apothekers namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). De LESA geeft aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen huisartsen en apothekers over het geven van informatie bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Het NHG en de KNMP beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact