SWOV Catalogus

345171

Bob winter 2018-2019 (T10) : eindrapportage campagne-effectonderzoek. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20200041 ST [electronic version only]

[Amsterdam], Kantar Public, 2019, 45 p.

Samenvatting Dit is de rapportage van het campagne-effectonderzoek naar de campagne ‘Bob winter 2018-2019’. Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Kantar Public onder begeleiding van de Dienst Publiek en Communicatie. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het campagneeffectonderzoek voor campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid. Dienst Publiek en Communicatie is verantwoordelijk voor deze methodiek en de benchmarks. Kantar Public draagt zorg voor de uitvoering en rapportage van dit onderzoek. Het bereik, de waardering en de boodschapoverdracht (als voorwaarden voor het realiseren van campagne-effecten) worden gemeten aan het einde van de looptijd van de campagne. De campagne-effecten worden gemeten door vergelijking van de situatie voorafgaand aan de campagne met de situatie na afloop van de campagne. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact