SWOV Catalogus

345169

Fietsongevallen : een analyse van oorzaken.
20200038 ST [electronic version only]
Hendriks, T.
Verkeersrecht, Vol. 66 (2018), No. 4, p. 134-136

Samenvatting Eind vorig jaar werden de nieuwe cijfers bekend over het aantal ernstig gewonden in het verkeer. De cijfers kenmerken zich door een stijgend aantal verkeersgewonden. Fietsers maken hier een groot deel van uit. 63% van de 21.300 ernstige verkeersslachtoffers die vorig jaar in Nederland vielen, zijn fietsers: 13.419 fietsslachtoffers waarvan 60% ouderen. De eerste vraag die opkomt is: hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Om die vraag te beantwoorden is gedetailleerder informatie nodig over relevante kenmerken van de omstandigheden, (gedrag van) de fietser en over het vervoermiddel. Die gegevens zijn echter niet bekend omdat ze niet meer worden geregistreerd. Om toch iets te kunnen zeggen over de toedracht, heeft de ANWB het initiatief genomen om haar leden te vragen naar de oorzaak en oplossing van door henzelf ervaren fietsongevallen. 435 mensen meldden zich met hun verhaal. Van die resultaten wordt hieronder verslag gedaan. Het gaat niet om een representatief onderzoek waarmee getalsmatig kan worden aangegeven hoeveel fietsers het precies betreft en hoe de cijfermatige uitsplitsing is naar oorzaak, omstandigheden en dergelijke. De resultaten geven inzicht in de omstandigheden die van invloed zijn op de fietsongevallen. Daartoe zijn de – vaak uitgebreide – mails van respondenten doorgenomen en geïnterpreteerd. De getallen die worden genoemd, hebben geen absolute waarde, maar bieden een globale indicatie hoe de verschillende oorzaken en aspecten zich tot elkaar verhouden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact