SWOV Catalogus

345159

Appen achter het stuur met de telefoon in een houder : rij- en kijkgedrag bij versturen of lezen van berichten in een rijsimulator.
20200029 ST [electronic version only]
Doumen, M.J.A. Kint, S. van der & Vlakveld, W.P.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2019, 51 p., ref.; R-2019-19

Samenvatting De wet schrijft voor dat een automobilist tijdens het rijden geen telefoon vasthoudt (Artikel 61a van RVV 1990). Het bedienen van de telefoon terwijl de telefoon in een houder staat is wel toegestaan. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het gevaar van appen met de telefoon in een houder. We weten echter dat appen met de telefoon in de hand zorgt voor een hoger ongevalsrisico. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat automobilisten als ze met de telefoon in de hand aan het appen zijn meer slingeren, meer variëren in rijsnelheid, en kortere tijd de blik op het verkeer gericht hebben (door de ruiten of in spiegels). In dit onderzoek willen we nagaan of het appen met de telefoon in een houder dezelfde effecten heeft op het gedrag van de automobilist. De onderzoeksvraag is: Wat is het effect van appen met de telefoon in een houder op het rij- en kijkgedrag van automobilisten en hoe verhoudt dit zich tot de effecten van appen met de telefoon in de hand?
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact