SWOV Catalogus

344964

Onderzoek : verkeersruzies.
20190374 ST [electronic version only]
Kester, J.
[S.l.], EenVandaag, 2019, 6 p.; 1V Opiniepanel Rapport

Samenvatting 13 procent van de automobilisten is naar eigen zeggen wel eens betrokken geweest bij een verkeersruzie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 automobilisten. De helft (52 procent) van die ruzies zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg. Het gaat hier om automobilisten die elkaar abrupt laten remmen in druk verkeer, het bewust van de weg (proberen te) rijden of letterlijk op straat met elkaar op de vuist gaan. Uit het onderzoek valt op hoe snel een ergernis op de weg kan escaleren. Het begint vaak bij een onschuldig ogende uiting van een ergernis, zoals knipperen met licht of even claxonneren, maar loopt geregeld uit op een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook niet-automobilisten, eveneens weggebruikers, komen geregeld in verkeersruzies terecht. 22 procent van hen heeft dat zelf wel eens meegemaakt. Fietsers zijn van alle weggebruikers het vaakst betrokken. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact