SWOV Catalogus

344876

Prototypes SafePlan en SafeTest, effectiviteit SafeStat-NL : eindrapportage. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.
20190288 ST [electronic version only]
Willigers, J. & Jong, G. de
Leiden. RAND Europe, 2006, X + 53 p., 5 ref.; TR-455-AVV

Samenvatting Deze eindrapportage is geschreven in het kader van het onderzoek 'Specificatie instrumenten voor beleidseffectmeting en monitoring van busvervoer, taxi en goederenvervoer over de weg' dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Het betreft zowel strategische als operationele instrumenten voor de Toezichteenheden Goederenvervoer en Personenvervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Dit document omvat beschrijvingen en resultaten van twee van deze instrumenten: SafePlan en SafeTest. Deze instrumenten zijn bedoeld als hulpmiddelen bij respectievelijk de ex ante en ex post evaluatie van beleid ten aanzien van bedrijfs- en transportinspecties door de IVW. Het instrument SafeStat-NL, dat eveneens in het kader van dit project is gerealiseerd, staat beschreven in een apart rapport (RAND Europe, 2006); in dit rapport wordt wel een analyse gedaan om de effectiviteit van de SafeStat-scores als indicator voor toekomstige ongevallen te bepalen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact