SWOV Catalogus

344873

Het effect van inspecties van het personen- en goederenwegvervoer op de veiligheid : aanvullende analyses voor de evaluatie van inspecties. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM.
20190285 ST [electronic version only]
Willigers, J. & Jong, G. de
Den Haag, Significance, 2008, 28 p.

Samenvatting In 2006 zijn door RAND Europe prototypes van de instrumenten SafeTest en SafePlan ontwikkeld. De resultaten met deze prototypes leverden enkele vragen op die niet binnen het toenmalige onderzoek beantwoord konden worden. Het betreft de volgende vier onderzoeksvragen: 1. Hoe ontwikkelt het aantal ongevallen van vervoerders zich gedurende tijdsintervallen voor, na en gedurende een periode met bedrijfs- of transportinspecties? 2. Hoe ontwikkelt zich het aantal ongevallen van vervoerders die in dezelfde periode geen inspecties hebben gehad? 3. Hebben geïnspecteerde bedrijven andere kenmerken dan niet- geïnspecteerde vervoerders? 4. Hebben eventuele eerdere inspecties invloed op het aantal bij inspecties geconstateerde overtredingen? Een vervolgonderzoek heeft zich door middel van aanvullende analyses gericht op het beantwoorden van deze vragen. Dit document beschrijft achtereenvolgens de methode en de resultaten van deze analyses. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact