SWOV Catalogus

344864

Productveiligheid van scootmobielen : komen tot verbeterde technische veiligheidseisen.
20190277 ST [electronic version only]
Jonkhoff, L. Zuidema, V. Hoofwijk,M. Sman, C. van der & Draisma, C.
Amsterdam, Stichting Consument en Veiligheid SCV, 2011, 60 p., 12 ref.; Rapport 521

Samenvatting Ongevallen met scootmobielen kennen veel verschillende oorzaken. In dit onderzoek moet duidelijk worden of en hoe het aantal ongevallen die verband houden met de technische eigenschappen van scootmobielen kan worden teruggedrongen. De aan ongevallen gerelateerde technische eigenschappen zijn ondermeer: kantelen, bediening rem, remvermogen, acceleratie vanuit stilstand, verlichting, maximum snelheid. Het gevraagde is: - Een overzicht van de eigenschappen die een relatie hebben met de gemelde onveiligheid en een indicatie van een veilige invulling van deze technische eigenschappen te geven; - Het op hoofdlijnen in kaart brengen op welke wijze eisen aan deze eigenschappen gesteld kunnen worden; - Het op hoofdlijnen aangeven welke inspanning hiervoor nodig is en wat de mogelijke voor- en nadelen zijn. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact