SWOV Catalogus

344845

Vermoeidheid achter het stuur in een klein land.
20190258 ST [electronic version only]
Brookhuis, K. Vlakveld, W.P. & Kraay, J.H.
[Rotterdam], Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2000, 5 p., 8 ref.

Samenvatting Literatuurstudie over vermoeidheid achter het stuur in de transportwereld. Gesteld wordt, dat vermoeidheidéén van de belangrijkste oorzaken is van ongevalsbetrokkenheid. Goede nachtrust is noodzakelijk, maar alleen niet voldoende. De transportwereld kan de voorwaarden scheppen voor preventie van vermoeidheid door voorlichting aan en motiveren van chauffeurs, door een adequate regeling voor werk-, rij- en rusttijden, en door het in de vrachtwagen inbouwen van elektronische applicaties voor de detectie en bestrijding van vermoeidheid, zodra deze voldoende getest zijn. Ook worden argumenten gegeven om vermoeidheid op de onderzoeksagenda te zetten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact