SWOV Catalogus

344616

Hoe verkeersveilig kan Nederland zijn in 2030 ? : mogelijkheden voor reductie in aantallen verkeersslachtoffers.
20190028 ST [electronic version only]
Weijermars, W.A.M. Schagen, I.N.L.G. van Aarts, L.T. Petegem, J.W.H. van Stipdonk, H.L. & Wijnen, W.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 116 p., ref.; R-2018-17B

Samenvatting Dit rapport dient als achtergrondrapport en onderzoeksverantwoording bij SWOV-rapport R-2018-17 'Verkeersveiligheidsverkenning 2030 : slachtofferprognoses en beschouwing SPV'. Het oorspronkelijke doel van dit rapport was om prognoses op te stellen voor het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2030 na implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV). Dit bleek echter niet mogelijk, omdat nog niet duidelijk is tot welke concrete maatregelen het SPV gaat leiden. Daarom is voor een andere opzet gekozen: dit rapport biedt inzicht in consequenties van de ambities in het SPV en geeft aanknopingspunten voor de verdere uitwerking van het SPV in concrete maatregelen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact