SWOV Catalogus

344615

Verkeersveiligheidsprognoses 2030 : geschat aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zónder Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV 2030.
20190027 ST [electronic version only]
Weijermars, W.A.M. Stipdonk, H.L. Dijkstra, A. Bijleveld, F.D. Petegem, J.W.H. van & Temürhan, M.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 76 p., ref.; R-2018-17A

Samenvatting Dit rapport behandelt de prognoses van het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2030 bij het huidige verkeersveiligheidsbeleid. Deze verkeersveiligheidsprognoses dienen als ‘baselinescenario’ bij de ontwikkeling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn bestuurlijke partners. Dit rapport is een van de achterliggende onderzoeksdocumenten bij de Verkeersveiligheidsverkenning 2030 (SWOV-rapport R-2018-17).
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact