SWOV Catalogus

344610

Toepassingsmogelijkheden fietsstraten. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2017, Zwolle, 2 november 2017.
20190022 ST [electronic version only]
Godefrooij, H. & Hulshof, R.
[S.l., s.n], 2017, 15 p.

Samenvatting Het aantal verschijningsvormen van fietsstraten is aanzienlijk. In 2016 heeft CROW-Fietsberaad een discussienotitie fietsstraten gepresenteerd. Deze discussienotitie en de bijbehorende inventarisatie zijn een eerste stap om vragen over wat wel werkt en wat niet werkt, te beantwoorden. In opdracht van CROW-Fietsberaad heeft DTV Consultants de voorlopige aanbevelingen uit de discussienotitie, voor wat betreft intensiteiten, rijbaanbreedtes en profielindelingen, in de praktijk getoetst. De resultaten van het onderzoek leiden tot aanbevelingen over de gewenste inrichting van fietsstraten bij verschillende intensiteiten of, andersom, tot aanbevelingen voor een maximaal toelaatbare intensiteit bij een bepaalde inrichting. Op basis van deze aanbevelingen worden de discussienotitie van CROW-Fietsberaad en de aanbevelingen daarin aangescherpt. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact