SWOV Catalogus

344607

VIND : proactief meten van de verkeersveiligheid. Bijdrage aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2016, een congres van ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland VVN, Den Bosch, 21 april 2016.
20190019 ST [electronic version only]
Drolenga, H. Janssen-Stans, Y. & Koppen, J.
[S.l., s.n.], 2016, [7] p.

Samenvatting Verkeersveiligheidsbeleid was in het verleden hoofdzakelijk gebaseerd op ongevallencijfers en daarmee vooral reactief van aard. Rijkswaterstaat heeft de ambitie uitgesproken om een stap hoger op de veiligheidscultuurladder te komen om de gestelde doelstelling (reductie aantal doden en gewonden) te halen. Hiervoor is een omschakeling van reactief naar proactief beleid nodig. De ontwikkeling van de VIND methodiek is één van de instrumenten die hiervoor nodig is. VIND is een methodiek om verkeersveiligheidsrisico’s in kaart te brengen, gebaseerd op het wegontwerp, het gebruik van – en het gedrag op de Rijksweg. Deze bijdrage beschrijft een recente toepassing van VIND voor het gehele rijkswegennet en de ervaringen die hierbij zijn opgedaan. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact