SWOV Catalogus

344605

Toelichting bij het toetsoordeel "Wheelie Pop".
20190017 ST [electronic version only]

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2018, 1 p.

Samenvatting "Wheelie Pop" is een game die geschikt is voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het eerste jaar van het reguliere voortgezet onderwijs en de onderbouw van het praktijkonderwijs. Door het spelen van de game en het nabespreken daarvan in de klas worden kinderen bewuster gemaakt van de afleiding die smartphonegebruik op de fiets met zich meebrengt en de daaruit voortvloeiende risico’s. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact