SWOV Catalogus

344603

Eenmeting apparatuurgebruik fietsers.
20190014 ST [electronic version only]
Broeks, J. & Zengerink, L.
[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat RWS, 2016, 30 p.

Samenvatting In september 2015 is een nulmeting uitgevoerd, waarbij is gekeken naar het gebruik van apparatuur en het mobiel bellen op de fiets. Deze meting werd uitgevoerd in de week voorafgaand aan de campagne ‘Aandacht op de Weg’, die startte op 22 september 2015. In de campagne is getracht weggebruikers ervan bewust te maken dat ze hun aandacht niet kunnen verdelen tussen het verkeer en de smartphone. Onderdeel van deze campagne was dat fietsers worden verleid omhun smartphone niet te gebruiken in het verkeer. Om het effect van deze campagne te meten is in de periode van dinsdag 12 april tot en met donderdag 21 april 2016 op dezelfde 10 locaties in Nederland het gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur onder fietsers gemeten. Deze rapportage omvat zowel de gegevens over de mate van apparatuurgebruik onder fietsers in april 2016, als de ontwikkelingen op het gebied van apparatuurgebruik onder fietsers. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact