SWOV Catalogus

344584

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 : veilig van deur tot deur.
20180540 ST [electronic version only]

[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018, 20 p.

Samenvatting Het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid LAP bevat de maatregelen die de komende twee jaar genomen worden door de rijksoverheid in samenwerking met maatschappelijke partners ter uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Deze maatregelen geven geen volledig beeld van het totale landelijke en Europese beleid op het gebied van verkeersveiligheid. Bestaand beleid wordt voortgezet en verbeterd. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact