SWOV Catalogus

344583

Veilig van deur tot deur : het Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV 2030 : een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid.
20180539 ST [electronic version only]
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Justitie en Veiligheid Interprovinciaal Overleg IPO Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG Vervoersregio Amsterdam Metropoolregio Rotterdam Den Haag
[S.l., s.n.], 2018, 65 p.

Samenvatting Verkeersveiligheid is van groot maatschappelijk belang. Het raakt ons allemaal, elke dag. Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming komen. We zien echter dat het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers blijft toenemen, en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s hebben samen met maatschappelijke partijen een nieuwe aanpak bedacht en beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Alleen door samen te werken kan de veiligheid in het verkeer worden verbeterd, waarbij eenieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en kennis een bijdrage levert. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact